www.gyemanthegy.eu
Nyilvántartási szám: B/2020/001607; Engedélyszám: E/2020/000034; Engedélyezési szám: E-001630/2017

rendezvények

Rendezvényeink széles spektrumban dolgoznak fel különböző gazdasági vagy épp társadalmi problémát. A rendezvények az adott témakörök és érintettek számától függően lehetnek kis és nagycsoportos, egyéni, páros, vagy családos rendezvények. A rendezvény céljától függően egy bizonyos rendezvényt, van, hogy többször vagy több területen is megszervezünk, hogy az érintettek minél nagyobb rétegéhez elérhessen a rendezvények mondanivalója, segítsége.

ifjusági, sport és családi napok

A családi és sport napok témáját minden esetben közösen építjük fel a település közösségében, részben megmutatva célcsoportunk életét, kultúráját, de megjelenítünk olyan közös programelemeket, amelyben a település egészének részvételére számítunk.

 • Családi nap témaként az év nagy eseményeit választhatjuk, évenként eltérő időpontokat is megjelölve: húsvét, május 1, anyák napja, őszi szüret, augusztus 20., Karácsony. A családi nap programjai részeként szeretnénk betekintést adni célcsoportunk életébe, kultúrájába, és olyan programelemeket is tervezünk, amelyekben a lakosság egészének együttműködését várjuk.
 • Közösségépítő - fejlesztő, feszültség feldolgozó, pozitív mintákat közvetítő játékos kulturális, életvezetési illetve sport-szabadidős programok kéthetente a település teljes lakosságának.

A bizalomépítés részeként családi napok megvalósítását is tervezzük, amelyen a lakosság egészének érdeklődésére számítunk. A rendezvények célja, hogy a település lakossága körében ismertté és elérhetővé tegyük a humán szolgáltatók munkáját, és segítsük a szegregáltan vagy kirekesztetten élő célcsoport integrációját. A családi és sport napok nap programjai részeként szeretnénk betekintést adni célcsoportunk életébe, kultúrájába, és olyan programelemeket is tervezünk, amelyekben a lakosság egészének együttműködését várjuk

A családi és sport napok remek kikapcsolódást jelentenek az egész családnak, ahol a kicsik és nagyok pihennek és szórakoznak együtt – aktívan. Számos lehetőség kínálkozik a gyermekeknek és szüleiknek is a kikapcsolódásra, a játékra, színesebbnél, színesebb programok várják a kicsiket és a nagyokat. Minőségi, igényes, kifejezetten egészséges életmód és öko témájú interaktív programok közös váltóversenyek, játékok, bohóc, sport bemutatók színesítik.

A családi és sport napok, és rendezvények célja, hogy együtt játszva, sportolva, szórakozva megismerhessük egymást. Az adott település lakossága körében meghirdetett olyan esemény, amely programjaival a lakosság egészét invitáljuk közösségi programra. Remek kikapcsolódást jelentenek az egész családnak, ahol a kicsik és nagyok pihennek és szórakoznak együtt – aktívan. Számos lehetőség kínálkozik a gyermekeknek és szüleiknek is a kikapcsolódásra, a játékra, színesebbnél, színesebb programok várják a kicsiket és a nagyokat. Minőségi, igényes, kifejezetten egészséges életmód és interaktív programok közös váltóversenyek, játékok, sport bemutatók színesítik.

Szociális fejlesztő tevékenység

 • családi életre nevelés,
 • szülői szerepek erősítését szolgáló képzések
 • szociális, közösségi kompetencia fejlesztésre irányuló programok
 • egyéni és csoportos életvezetési tanácsadás
 • munkaerő-piaci egyéni és csoportos tanácsadás, mentorálás

Közösségi fejlesztő tevékenység

 • sportprogramok
 • családi napok
 • környezettudatosságra nevelő programok
 • környezettudatosságra nevelő programok

Korai fejlesztés és oktatás tevékenység

 • kora gyermekkori fejlesztés
 • felzárkóztatás,
 • képességfejlesztő és kompetencianövelő programok
 • egészségmegőrző és bűnmegelőzési programok
 • gyermekgondozást, nevelést támogató kiscsoportos programok
 • felnőttképzés: szakmát adó képzések, digitális eszközhasználatra irányuló képzések

Egészségügyi, és droghasználat visszaszorítását szolgáló tevékenységek

 • egészségügyi szűrés félévente,
 • Egészségfejlesztő, felvilágosító programok, egyéni tanácsadás (a lelki egészség fejlesztését szolgáló tájékoztatás, információ-nyújtás)
 • Étkezési szokások, gyermek étkeztetési szokások formálása – konyhamesterek klubja.
 • drogprevenciós és ártalomcsökkentő kiscsoportos foglalkozások,
 • függőségek kezelését célzó egyéni tanácsadás

A konferenciáink célja, a figyelemfelkeltés, ahol adott problémákat feldolgozva, új szempontokat mutatunk be, felhívjuk a figyelmet a változás és változtatás lehetőségére, valamint útjára.

A konferenciák megszervezésénél az adott problémákra fókuszálva szakértőket vonunk be. Segítségükkel konferenciáink előre meghatározott napirend és program szerint zajló, problémamegoldó rendezvények, ahol a hallgatóság számára közelebb hozzuk az adott témakörrel kapcsolatos új lehetőségeket. Szakértői csapatunk jól kidolgozott, átfogó mindenki számára érthető előadásokat tart az adott témakörökkel kapcsolatban. A konferenciák végén mindenki számára – nyilvános fórumokat tartunk, hogy a hallgatóság kérdések nélkül hagyhassa el rendezvényünket. Figyelmet fordítunk arra is, hogy bizonyos témaköröknél a résztvevőink számára nem publikus fórumokat is biztosítsunk, kikerülve ezzel az esetleges elhallgatás veszélyeit. Ilyenkor papíralapon, névtelenül várjuk a kérdéseket, melyeket a szünetben szakértőink feldolgoznak és a konferencia zárásánál egy kiegészítő előadás keretében megválaszolnak, figyelve névtelenségre és az esetleges kínos témakörre.

konferenciák

Konferenciánk elsősorban nagyobb számú rendezvények, ahol célorientáltan foglalkozunk az adott témakörrel. Konferenciáink témakörei között megtalálhatóak a

 • sportág választó rendezvények,
 • járási állásbörzések megszervezése,
 • egyéb szakmai konferenciák,
 • Nők a családban és a munkahelyen program.

Szemléletformáló rendezvények

Az események megrendezésével felhívjuk a figyelmet, hogy „van másképp is”, ezt az eszmét követi minden programunk, melyekkel emberi gondolkodások fejlődését, életvitelét célunk szabályozni.

A segítségeket nyújtó és rendszeres programok, hosszú távon képesek fejlődést és boldogságot adni, az emberek, családok életében.

 • Fiatalok problémái – munkahelyteremtés, oktatás, családvállalás
 • Nők társadalmi felzárkóztatása gyerekvállalás után
 • Sportra, egészségtudatosságra való felhívás
 • Társadalmi esélyegyenlőség
 • Hátrányos helyzetű kis települések felzárkóztatása
 • Digitális fejlesztés a XXI. század igényei szerint
 • A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel

Szemléletformáló rendezvények alkalmával az egyének problémáit vizsgálva és feltárva hozunk létre segítséget nyújtó és rendszeres programokat, melyek hosszú távon képesek fejlődést hozni az emberek és a fejlődésre rászoruló települések életében.

Programjainkkal igyekszünk olyan célcsoportoknak segítséget nyújtani, akik szeretnének az aktuális helyzetükből, akár gazdaságilag, akár társadalmilag elmozdulni.

A rendezvények során a foglalkozás vezető irányításával dolgoznak fel a résztvevők különböző témákat.

A résztvevők a foglalkozások alatt saját véleményük, gondolataik megfogalmazása mellett, pár illetve csoportmunkákban dolgozzák fel az egyes témákat, megismerkednek különböző mintákkal, a számukra elérhető lehetőségekkel. A foglalkozások során az információk átadása és megértése mellett, értékek, értékrendek megismerése, ütköztetése, szemléletformálása, életvezetési tanácsadás, a döntési helyzetek megfelelő szintű felismerése és kezelése a cél.

A rendezvények célja az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása a foglalkoztathatóság érdekében. s

 • A marginalizálódott közösségek, pl. romák társadalmi / gazdasági integrációja.
 • Periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok visszaszorítása.
 • A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának elősegítése.
 • Növekedjen a célterületen élő személyek foglalkoztatási aránya.
 • A szenvedélybetegségben élők számának mérhető csökkenése.
 • Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség (Pl: CSOK, kedvezményes építési telek vásárlása, munkaviszony létesítését segítő beavatkozások elérése)
 • A generációról generációra újratermelődő mélyszegénység, szociális problémák orvoslása szemléletváltással.
 • A célterületen élők foglalkoztatási-, gyermekeik óvodáztatási arányának javítása.
 • Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltások elérhetősége, fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása.
 • A célcsoport alkalmassá tétele az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra.
 • Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága (érzékenyítés) és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen élő, vagy onnan beköltöző családokat.
 • A közösségi kohézió javítása a településeken.

Tematikus napok rendezvényeink keretében a modern gondolkodásmód szemléletét szem előtt tartva, mindenki számára szeretnénk lehetővé tenni az állampolgári személyi és társadalmi egyenlőséget, fejlődést, szórakozást, függetlenül attól, hogy hol született, nő vagy férfi, fiatal vagy idős, vagy, hogy gazdaságilag milyen módban él. Az oktatás és fejlődés lehetősége mindenkinek kijár.

Akár településről, akár személyről beszélünk a fejlődés lehetőségét minden területen meg kell valósítani!

Tematikus rendezvények alkalmával kirándulásokat szervezünk, workshop eseményeket, önkéntes programokat tartunk, klubfoglalkozásokat, konferenciákat szervezünk.

A klubfoglalkozások során a foglalkozásvezető irányításával dolgoznak fel a résztvevők különböző témákat, mint pl. családi kapcsolatok, párkapcsolat, gyermekvállalás, családtervezés, sporteseményeket, egészégre való felhívás, képzések

Az egyes élethelyzetek megoldásához, kiscsoportos létszámú foglalkozások keretében gondosan kidolgozott tematikát alkalmazunk.

Tematikus napok

Rendezvényeink a kitűzött cél elérésének érdekében az alábbi témákban nyújtanak támogatást:

 • Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása
 • Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.
 • Egészségmegőrzés, prevenció
 • Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.
 • Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása.
 • A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében.
 • a rászoruló közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása
 • nők helyzete a családban
 • a szociális vállalatok támogatása
 • aktív befogadás, különös tekintettel a foglalkoztathatóság javítására
 • a társadalom peremére szorult közösségek - például romák – integrációja
 • a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem
 • a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
 • közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák
 • a korai iskolaelhagyás megelőzése, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése; és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori nevelésben, mind az alap- és középfokú oktatásban
 • az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása