www.gyemanthegy.eu
Nyilvántartási szám: B/2020/001607; Engedélyszám: E/2020/000034; Engedélyezési szám: E-001630/2017

Panaszkezelés

Online panaszbejelentés


Panasz bejelentés


Panaszkezelési szabályzat

A képzési programon a hatályos felnőttképzési törvény alapján, a résztvevőt panasztételi jog illeti meg. Panaszt tenni a felnőttképzéssel kapcsolatos olyan ügyekben, melyekkel kapcsolatban a felnőttképző intézmény köteles, illetve jogosult intézkedésre. Panaszt tenni szóban, vagy írásban illetőleg személyesen a képzés oktatásszervezőjén keresztül lehet, a panasz jellegétől függően az intézmény képzésért felelős szakmai vezetőjénél. A szóbeli panasztételt ügyfélszolgálati, és képzési időben az írásbelit ugyanekkor, illetve postán vagy elektronikus úton bármely időpontban. Mindkét esetben a képzés befejezésének, vizsgával záruló képzés esetén, a vizsga eredmény kihirdetésének időpontjáig lehet. A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az intézmény képzésért felelős szakmai vezetője köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy a cég vezetőjénél intézkedést kezdeményezni. A panasztétel vizsgálatát követő eredményéről, esetleges intézkedésről a panasztevőt értesíti az intézmény.

Az ügyfélszolgálatunk címe:1211 Budapest, Szállító u. 4.
Ügyfélfogadási idő:
H-SZE: 8.00-16.00
Telefonon: Gyurcsina Nikolett oktatásszervezőnél teheti (+3670/9040241)
Postai úton: a reklamációs jegyzőkönyvet letöltve, a 1211 Budapest, Szállító u. 4. címre küldheti,
Elektronikusan: az űrlap kitöltésével teheti meg.