www.gyemanthegy.eu
Nyilvántartási szám: B/2020/001607; Engedélyszám: E/2020/000034; Engedélyezési szám: E-001630/2017

Jelentkezés képzésre

Jelentkezési lap
Számlázási adatok: (amennyiben költségviselő nem a szerződő magánszemély)


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÁS

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésbe való bekapcsolódás Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a (Felnőttképzési) szerződéskötés napjáig.* Adatok köre: Jelentkezési lap első oldalán szereplő adatok köre és a képzés bemenetéhez (esetlegesen) szükséges végzettségi, gyakorlati, alkalmassági dokumentumokon szereplő személyes adatok. *A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes.

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított 5-ik évig Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésen való részvétel és utókövetés Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§) Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évig. Adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, társadalombiztosítási azonosító jel. Tankötelezettségét még nem betöltött képzésben résztvevő esetén, szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát. A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos adatok. Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók, valamint államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 5-ik év után Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése Adatkezelés jogalapja: képző jogos érdeke Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évtől visszavonásig. Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.Köszönjük, jelentkezését továbbítottuk!

EGYÜTT A FEJLŐDÉSÉRT