www.gyemanthegy.eu
Nyilvántartási szám: B/2020/001607; Engedélyszám: E/2020/000034; Engedélyezési szám: E-001630/2017

Archív képzési programok

Képzési programjaink alkalmával a célcsoportjaink számára lehetőséget biztosítunk a képzés során megszerezhető kompetenciák elsajátítására. Az oktatás céljától és célcsoportjától függően szervezünk kis és nagycsoportos képzéseket is. A tananyag moduljait a lehető legnagyobb gondossággal alakítjuk ki, nagyobb figyelmet szentelve az eltérő tudással rendelkezők számára történő megértésre. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket mi biztosítjuk.

OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések

1.

31-621-02 Aranykalászos gazda

E001630/2017/A001

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el az Aranykalászos gazda részszakképesítés megszerzéséhez, az adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Szakmai készségek:
-állatok megközelítése, viselkedésének értelmezés
-környezeti tenyésztők értékelése
-szakmai nyelvű beszédkészség
-mennyiségérzék
-a jó gazda gondossága
- szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség
-szakmai nyelvű beszédkészség
-a növénytermesztés komplexitásának átlátása
-információforrások kezelése
-olvasott szakmai szöveg megértése
-a környezeti tényezők változásának érzékelése
-a növény habitusának, fejlődési potenciáljának felismerése
-műszaki érzék
-elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:
-elhivatottság, elkötelezettség
-döntésképesség
-precizitás
-fejlődőképesség, önfejlesztés
-szervezőkészség
-kézügyesség
-felelősségtudat

Társas kompetenciák:
-határozottság
-empatikus készség
-motiválhatóság
-tömör fogalmazás készsége
-irányítási készség
-kapcsolatteremtő készség, segítőkészség

Módszerkompetenciák:
- Ismeretek helyén való alkalmazása
-helyzetfelismerés
-módszeres munkavégzés
-rendszerekben való gondolkodás
-lényegfelismerés (lényeglátás)
-logikus gondolkodás
-probléma megoldás
-körültekintés, elővigyázatosság

A szakképesítéssel rendelkező képes:
-talaj-előkészítést, vetést végezni,
-a talaj termelőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,
-növényápolást végezni,
-élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,
-takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
-gyümölcs-, szőlő-, és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,
-tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
-állatot takarmányozni,
-állatjóléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,
-állatot szaporítani,
-gépet, épületet, építmény karbantartani, egyszerű javítást végezni,
-környezet-, tűz-, és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,
-kereskedelmi tevékenységet végezni,
-vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,
-önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
 -Alapfokú végzettség
-Iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

Egészségügyi alkalmasság: SZÜKSÉGES

Óra szám: 480 óra
elmélet:     192 óra
gyakorlat:  288 óra

Modulzáró vizsgák: A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga (amely a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga) kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- Az előírt valamennyi modulzáróvizsga eredményes letétele (legalább 51%)
-A hiányzás nem haladja meg a megengedett mértéket.
- A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.


A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

2.

31- 341- 05 ÉLELMISZER-, VEGYIÁRU ELADÓ

E-001630/2017/A002

A képzés célja: A képzés elsődleges célja, hogy a képzésben résztvevők a szakmai képzés során megszerezhető kompetenciák, az államilag elismert szakképesítés birtokában képesek legyenek életminőségük, munkaerőpiaci pozíciójuk javítására.A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez, szükséges kompetenciákat, a munkakörben elvégzendő feladatokat, valamint az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel rendelkező képes:  
-segíteni az árubeszerzést
-átvenni árut
-készletezési, raktározási feladatokat végezni
-a korszerű eladói technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven kiszolgálni a vásárlót
-alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat
-szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket
-a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni
-értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni
-pénztárgépet kezelni
-az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni
-értékesítési tevékenységet végezni
-kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettség, betöltött tankötelezettségi kor: 18.életév (aki a 2012/2013 tanévben, vagy azt követően fejezte be a tanulmányait 8. évfolyamát:16. életév)

Óra szám: 240 óra
elmélet:      72 óra 
gyakorlat:  168 óra

Modulzáró vizsgák: A modulzáró vizsgákat, az adott modul befejezését követően kell megszervezni az egyes modulok tananyagtartalmával, kompetenciáinak elsajátítása után! A modulzáró vizsgák időtartama a képzési időbe beleszámít. A modulzáró vizsga összevontan is megszervezhető a képzés végén.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
-Az előírt valamennyi modulzáróvizsga eredményes letétele (legalább 51%)
-A hiányzás nem haladja meg a megengedett mértéket.

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

3.

31-541-04 Gyümölcspálinka- gyártó

E-001630/2017/A003

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el Gyümölcspálinka-gyártó részszakképesítés megszerzéséhez, az adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
 

A szakképesítéssel rendelkező képes:
-gyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvenni, minősíteni,
-a cukortartalmat, borok alkohol tartalmát meghatározni,
-az alapanyagokat előkészíteni,
-cefrézési eljárásokat végezni,
-alkoholos erjedés folyamatát ellenőrizni, irányított erjesztést vezetni,
-kierjedt cefrét tárolni, védelmét biztosítani,
-lepárlási műveleteket végezni, a főző-, finomító üstöket üzemeltetni,
-mérőműszereket, biztonságtechnikai berendezéseket kezelni,
-érlelést végezni, ellenőrizni,
-deríteni, szűrni, szeszfokot beállítani, palackozni,
-gyártásközi fizikai, kémiai érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész gyümölcspálinkákat, borpárlatokat,
-ellenőrizni, minősíteni,
-technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni,
-gépeket, berendezéseket tisztítani, CIP rendszert üzemeltetni,
-pálinkafőzde víz- és energia- gazdálkodását megszervezni,
-melléktermékeket, hulladékokat kezelni,
-a munkafolyamatok munka-, tűz-, és környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni.
 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 

Egészségügyi alkalmasság: SZÜKSÉGES

Óra szám: 240 óra
elmélet: 72 óra
gyakorlat: 168 óra
 

Modulzáró vizsgák: A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga (amely a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga) kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- Az előírt valamennyi modulzáróvizsga eredményes letétele (legalább 51%)
-A hiányzás nem haladja meg a megengedett mértéket.
 

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.


A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1214 Budapest, Erdősor u. 64 címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.
 

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

4.

32-140-01 ÓVODAI DAJKA

E-001630/2017/A004

A képzés célja: A képzés elsődleges célja, hogy a képzésben résztvevők a szakmai képzés során megszerezhető kompetenciák, az államilag elismert szakképesítés birtokában képesek legyenek életminőségük, munkaerőpiaci pozíciójuk javítására.A cél elérése érdekében el kell sajátítani az ÓVODAI DAJKA szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, foglalkozás betöltéséhez, szükséges kompetenciákat, a munkakörben elvégzendő feladatokat, valamint az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel rendelkező képes:  
-az óvoda pedagógussal való együttműködésre.
- a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre.
-az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére.
- a gyermek tevékenységének aktív segítésére.
-a beteg gyermek ápolására.
-empátiára, toleranciára.
-adekvált kommunikációra.
-általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni.
- a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére.
-módszeres munkavégzésre, differenciált bánásmódra
-segítség nyújtásra, rendezvények, programok szervezésében.
-betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettség, betöltött tankötelezettségi kor: 18.életév (aki a 2012/2013 tanévben, vagy azt követően fejezte be a tanulmányait 8. évfolyamát:16. életév)

Óraszám:  320 óra
elmélet:     192 óra
gyakorlat:  128 óra

Modulzáró vizsgák: A modulzáró vizsgákat, az adott modul befejezését követően kell megszervezni az egyes modulok tananyagtartalmával, kompetenciáinak elsajátítása után.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- Az előírt valamennyi modulzáróvizsga eredményes letétele (legalább 51%)
-40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

5.

31-341-04 RAKTÁROS/RÉSZSZAKKÉPSÍTÉS

E-001630/2017/A005

A képzés célja: A képzés elsődleges célja, hogy a képzésben résztvevők a szakmai képzés során megszerezhető kompetenciák, az államilag elismert szakképesítés birtokában képesek legyenek életminőségük, munkaerőpiaci pozíciójuk javítására.
 

A szakképesítéssel rendelkező képes:
-a raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére,
-Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni,
- kezelni a raktározás dokumentumait,
-ellenőrizni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotát,
-ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét,
-kezelni a raktárirányítás eszközeit,
-előkészíteni és elvégezni az áru összeállítást,
-előkészíteni az árukiszállítást,
-alkalmazni a speciális áruk ( veszélyes áru, élelmiszer) kezelési, tárolási szabályait.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
 -Alapfokú végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
-A képző intézmény minden résztvevővel a felnőttképzési szerződést köt. Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.

Egészségügyi alkalmasság: SZÜKSÉGES

Óra szám: 280 óra
elmélet:      84 óra
gyakorlat:  196 óra

Modulzáró vizsgák: A modulok zárása modulzáró vizsgákkal történik. A modulzáró vizsgák időtartama a képzési alkalmak időkeretét terheli. Az előzetes tudásmérés eredményétől függően (esetleges beszámítások eredményeképpen) a teljes időtartam résztvevőnként eltérhet.
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- Az előírt valamennyi modulzáróvizsga eredményes letétele (legalább 51%)
-A hiányzás nem haladja meg a megengedett mértéket.


A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

6.

32-861-01 SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR

E-001630/2017/A006

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Személy- és vagyonőr részszakképesítés megszerzéséhez, az adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
-őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,
-ellátni a belső és közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként,
-pénzszállítási és szállítmánykísérési feladatokat végezni,
-biztosítani a pénz-. illetve az értékszállítást a létesítmény területén belül és azon kívül,
-parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,
-kereskedelmi-logisztikai létesítményekben őrzést végezni,
-rendezvénybiztosítói tevékenységet végezni,
-részt venni sportrendezvény biztosításában,
-részt venni kulturális és egyéb tömegrendezvény biztosításában,
-intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításában,
-elfogni a bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt,
-eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,
-kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket-, berendezéseket
-be- és kiléptetést, jegyellenőrzést, indokolt esetben kiürítést végezni,
-robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni,
-alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,
-személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
-a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
-tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról,
-helyszínbiztosítást végezni,
-elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,
-elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,
-szolgálatot felvenni és átadni,
-együttműködni a feladat- végrehajtásában érintett hatóságokkal, valamint
-konfliktus- és stresszkezelést végezni.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
 -Alapfokú végzettség
-a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

Egészségügyi alkalmasság: SZÜKSÉGES

Óra szám: 300 óra
elmélet:     120 óra
gyakorlat:  180 óra

Modulzáró vizsgák: A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga (amely a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga) kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- Az előírt valamennyi modulzáróvizsga eredményes letétele (legalább 51%)
-A hiányzás nem haladja meg a megengedett mértéket.
- A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

7.

32-853-03 Tisztítás- technológiai szakmunkás

E-001630/2017/A007

A képzés célja: A képzés elsődleges célja, hogy a képzésben résztvevő képes legyen a tisztítás-technológia formailag és tartalmilag egyaránt értékelhető, dokumentált, bizalmi és integrált szolgáltatásra. Egy előre meghatározott területen, az oda nem való és ott egészségügyi, közérzeti, fizikai-biztonsági/baleseti vagy környezetvédelmi, vagy funkcionális kockázatot jelentő anyagokat eltávolítani, vagy távol tartani, tervezett időben és szakszerű módszerekkel.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
-alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket
-betartani és betartatni a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket
- betartani és betartatni a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket
-megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat
-tisztázni a körülményeket és feladatot, illetve dönteni a magvalósítási megoldásairól
-a megfelelő eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert megválasztani
-előkészíteni az eszközrendszert, és előkészülni a munkavégzésre
-eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket
-fertőtleníteni a felületet
-elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását
-lezárni a feladatok teljesítését és átadni a kész területet
-tervezni, szervezni a saját feladatait
-dokumentáltan átadni a kész területet.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettség

Egészségügyi alkalmasság: SZÜKSÉGES
 

Óra szám: 400 óra
elmélet:     120 óra
gyakorlat:  280 óra

Modulzáró vizsgák: A modulzáró vizsga letételének feltétele a Felnőttképzési szerződésben szereplő elméleti és gyakorlati órákon való részvétel.
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- Az előírt valamennyi modulzáróvizsga eredményes letétele (legalább 51%)
-A hiányzás nem haladja meg a megengedett mértéket.

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

Képzési statisztika

Korábbi évek képzéseinek statisztikái

Panaszkezelés

Reklamáció kezelés a képzéseinkkel kapcsolatosan

Archívum

Archív képzéseink